ĐỒ UỐNG

Cà phê Muối

35.000₫

Cà phê Sữa Đá

25.000₫

Cà phê Đen Đá

22.000₫

Espresso

40.000₫

Latte

40.000₫

Americano

40.000₫

Cappuccino

40.000₫
Lọc

Sản phẩm gợi ý

Kết nối và hợp tác cùng Dehavi

Hướng đến góp sức xây dựng một cộng đồng cà phê phát triển bền vững và cùng nhau trở nên vững mạnh hơn. Cùng học hỏi, hợp tác và phát triển với Dehavi Coffee và công ty TNHH Cà phê Hân Vinh.

Chat