Công ty TNHH Cà Phê Hân Vinh

CỞ SỞ VẬT CHẤT

CHỨNG NHẬN ĐẠT ĐƯỢC

 

CÁC ĐỐI TÁC

Văn phòng công ty

Địa chỉ: Khu Đông Anh 2, Thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

Giờ mở cửa: 07:30 AM - 05:30 PM

Email: cafehanvinh@gmail.com

Hotline: 02633 852 318

Website: hanvinhcoffee.vn

Dehavi Coffee Showroom

Địa chỉ: Khu Đông Anh 2, Thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

Giờ mở cửa: 06:30 AM - 05:30 PM

Email: hanvinh@dehavi.com

Hotline: 097 333 6060